Written by 6:48 pm चला इंग्रजी शिकूया (मराठीतून)

चला इंग्रजी शिकूया – दिवस ४ था

Spoken English Day - 4

स्वतःबद्दल असे बोला – Talk about yourself

English

 • I am a lover of nature.
 • I am a resident of Nanded.
 • I don’t like to criticize others.
 • I don’t like to talk ill of others.
 • I am not a fatalist.
 • I strongly believe in God.
 • I am not pessimistic.
 • Work is worship is my motto.
 • I love to mix in friends.
 • I am not miser.
 • I like to speak English.
 • I am not pompous.
 • I don’t like to prattle.
 • I don’t like selfish people.
 • I never hurt others feelings.
 • I am not spendthrift.
 • I don’t like city life at all.
 • Books are my real gods.
 • I like comedy movies.
 • History is my favourite subject.

मराठी

 • मी निसर्ग प्रेमी आहे.
 • मी नांदेडचा रहिवासी आहे.
 • मला इतरांबद्दल टीका करायला आवडत नाही.
 • मला इतरांबद्दल वाईट बोलायला आवडत नाही.
 • मी दैववादी नाही.
 • मला देवावर पूर्ण विश्वास आहे.
 • मी निराशावादी नाही.
 • काम म्हणजे पूजा हे माझे धेयवाक्य आहे.
 • मला मित्रांमध्ये मिसळायला आवडते.
 • मी कंजूष नाही.
 • मला इंग्रजी बोलायला आवडते.
 • मी बढाईखोर नाही.
 • मला बढाई मारायला आवडत नाही.
 • मला स्वार्थी लोक आवडत नाहीत.
 • मी कधीच कोणाचे मन दुखावत नाही.
 • मी उधळ्या मनुष्य नाही.
 • मला शहरी जीवन बिल्कुल आवडत नाही.
 • पुस्तके हे माझे खरे दैवत आहेत.
 • मला विनोदी चित्रपट आवडतात.
 • इतिहास हा माझा आवडता विषय आहे.
(Visited 447 times, 1 visits today)
Close