Tag: learn english from marathi

चला इंग्रजी शिकूया (मराठीतून)

चला इंग्रजी शिकूया – दिवस ८ वा

Spoken English Day – 8 If – जर / तर नियम:१. If चा अर्थ जर असा होतो.२. If च्या वाक्यात ‘कधीही’ घेऊ नये.३. पुढील वाक्यात ‘will’ किंवा ‘would’ चा उपयोग...

Read More
Close