Tag: Spoken English Day – 20 | Use of Let and Let’s |

चला इंग्रजी शिकूया (मराठीतून)

Spoken English Day – 20 | Use of Let and Let’s |

Let and Let’s Let Let चा उपयोग समोरच्या व्यक्तीला परवानगी मागण्यासाठी Let च उपयोग करावा.1. Let me ask.     मला विचारू दे.2. Let him go.     त्याला जाऊ दे.3. Let her tell the...

Read More
Close